Your item has been added to the basket

close
If you are fnished click the "view basket" button below, otherwise "continue shopping"

Is er enige garantie op onze producten ?

Ondanks onze uiterste zorg en controle kunnen er fouten gemaakt worden. Indien er sprake is van een productie fout, zullen wij het betreffende product vervangen. Als er bij uw product sprake is een productie fout, stel ons via e-mail op de hoogte binnen 14 dagen na ontvangst van het product. Vermeldt in de e-mail uw factuurnummer en verder een duidelijke omschrijving van het probleem. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen ten aanzien van de verdere afhandeling.